Wczytuję dane...
instrukcja użytkowania ściereczek medycznych

Instrukcja użytkowania wyrobu medycznego

 

 

Dotyczy wyrobu: Ściereczka do dezynfekcji – rolka KOD PROD. 530014; Ściereczka do dezynfekcji – składka – KOD PROD. 530007; Ściereczka do dezynfekcji 3-warstwowa – KOD PROD 530021.

 

Przeznaczenie:  Ściereczki są przeznaczone do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.

 

 

Ściereczki umieścić w pojemniku (kuweta, wiaderko lub szczelne wiaderko z dozownikiem) i zalać odpowiednią ilością płynu myjącego lub myjąco dezynfekującego o wymaganym stężeniu w ilości około 3L na każde 0,5kg ściereczek.  Po upływie około 10-15 minut ściereczki osiągają pełne nasączenie i są gotowe do użycia. W postępowaniu należy stosować się do zaleceń producenta użytego płynu.

Na pojemnik w którym znajdują się nasączone ściereczki nanieść etykietę bezpieczeństwa, opisać datę zalania, użyty  roztwór roboczy, oraz termin przydatności do użycia według wytycznych producenta użytego preparatu. Przeprowadzając mycie lub dezynfekcję wyrobu medycznego należy stosować się do zaleceń i przeciwskazań producenta danego wyrobu medycznego.

W celu przeprowadzenia procedury mycia lub dezynfekcji wyciągnąć odpowiednią ilość ściereczek z pojemnika, przetrzeć zadaną powierzchnie, a zużytą ściereczkę usunąć do odpadów, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce.

 

 

 

Uwaga dla użytkownika: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

W/w instrukcja dotyczy również KOD PPRODUKTU:

530007; 530045; 530014; 530052; 530069; 530076

 

P.W. C.E.G. Olga Perlińska

Ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa

 

Wersja nr. 3 - 06.2024.